กฏและข้อห้ามในการแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม

การแต่งงานของแต่ละศาสนาก็ต่างมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตาม โดยวันนี้เราจะพาทุกคน หรือว่า ว่าที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวมารู้จัก กฏและข้อห้ามในการแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลามว่ามีอะไรกันบ้าง โดยกฏของศาสนาอิสลามนั้น ผู้ชายที่แต่งงานสามารถมีภรรยาได้ถึง 4 คน โอ้โห!!! แต่ก็มีกฏข้อบังคับนะคะ ว่าชายคนนั้นจะต้องเลี้ยงดูให้ความยุติธรรมกับผู้หญิงทั้งหมดได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะต้องมีภรรยาเพียงคนเดียวเท่านั้นจ้าาา

กฏและข้อห้ามในการแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม

ข้อห้ามในหลักการแต่งงานตามศาสนาอิสลาม

  1. ไม่อนุญาตให้รวมภรรยาไว้ในที่เดียวกัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนาง
  2. ฝ่ายสามีจะต้องแบ่งเวรให้ภรรยาแต่ละคน และในขณะที่แบ่งเวรให้กับภรรยาคนใด ก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปในบ้านภรรยาอื่นในตอนกลางคืนหากมีความจำเป็น จำต้องเข้าไปในเวลากลางวันเท่านั้น และจะอยู่นานมิได้ มิฉะนั้นจะต้องชดใช้ให้ภรรยาเจ้าของเวร
  3. เมื่อสามีประสงค์เดินทาง ต้องให้ภรรยาจับสลาก และออกเดินทางกับภรรยาที่จับสลากได้
  4. ถ้าแต่งงานกับหญิงหนึ่ง โดยที่ชายนั้นมีภรรยาอยู่แล้ว 2 คน ให้เลิกแบ่งเวรกับภรรยาทั้ง 2 เพื่อมาอยู่กับภรรยาคนใหม่ ในเงื่อนไขต่อไปนี้
  • หากภรรยาใหม่เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ให้อยู่กับเธอ ทั้ง 7 วัน
  • หากเป็นหญิงสาวที่สูญเสียความบริสุทธิ์ ให้อยู่กับเธอ 3 วัน
    โดยไม่ต้องชดใช้ช่วงเวลานี้ให้แก่ภรรยาคนเดิม

ศาสนาอิสลามยังห้ามแต่งงานกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเครื่องญาติใกล้ชิด ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายน้ำนมเดียวกัน และความสัมพันธ์กันด้วยภาวะสมรส เช่นแม่ของภรรยา ลูกสาวของภรรยา ภรรยาของพ่อ(พ่อเลี้ยง) ภรรยาของลูก (ลูกเลี้ยง) และห้ามแต่งงานกับผู้ที่อยู่นอกศาสนา จนกว่าผู้นั้นจะยอมรับและศรัทธาในศาสนาอิสลาม