ดึงเอกชนจัดอีเว้นท์ถนนข้าวสารทุกเดือน เปลี่ยนธีมให้น่าสนใจดูดนักท่องเที่ยว

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง ความคืบหน้าการเปิดพื้นที่ถนนข้าวสารให้ค้าขาย ว่า ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องหารือเตรียมความพร้อมการเปิดขายของถนนข้าวสาร หลังจากมีการจัดพื้นที่การค้าใหม่ โดยกำหนดรายละเอียดผู้ค้าที่จะมาขาย รูปแบบงาน จะจัดแบบงานอีเว้นท์ให้มีความน่าสนใจ เพราะเดิมนักท่องเที่ยวถนนข้าวสาร90% เป็นต่างชาติ ซึ่งตอนนี้ไม่มี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นจึงต้องมีการปรับใหม่ โดยดึงคนภายในประเทศมาท่องเที่ยวให้มากขึ้น สำหรับผู้ค้าที่มีเฉพาะรายเดิม เชื่อว่าคนภายในประเทศคงไม่มาเที่ยว จะต้องนำเอกชนรายอื่นมาเสริมเพื่อให้ถนนข้าวสารมีความน่าสนใจมากขึ้น และสามารถทำได้เพราะพื้นที่มีเพียงพอ

สำหรับการจัดงานอีเว้นท์จะจัดทุกเดือน โดยอีเว้นท์หลักจะเน้นวันเปิดขายวันแรกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าถนนข้าวสารกลับมาเปิดแล้ว ส่วนตัวผู้ค้าจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ โดยผู้ค้ารายเดิมจะให้สิทธิ์ขายทั้งหมด กำหนดระยะเวลา 2 ปี และจะให้สิทธิ์ผู้ค้ารายใหม่ขายแบบรายเดือนเปลี่ยนไปทุกเดือนตามการจัดงานอีเว้นท์ของแต่ละเดือน ซึ่งจะเปลี่ยนธีมงานไปเรื่อยๆ เช่น เดือนนี้จัดเรื่องอาหารสุขภาพ เดือนต่อไปเป็นเรื่องอาหารอร่อย เป็นต้น เพื่อไม่ให้ผู้ค้ารายเดิมรู้สึกว่าเอาผู้ค้านอกมาแข่งขัน ทั้งนี้ กำหนดวันเปิดขายวันแรก วันที่ 30หรือ 31 ตุลาคม 2563 โดยเตรียมเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงาน