ประเภทของงานอีเว้นท์

event 3

1.ประเภทนำเสนอสินค้าหรือบริการ

อีเว้นท์ประเภทนี้เป็นการจัดงานที่จัดขึ้นค่อนข้างบ่อยที่สุด เพราะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยนำเสนอสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปได้ง่ายที่สุด การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ส่วนมากแล้วมักต้องการจะดึงคนให้เข้ามาสนใจงานของตนเองด้วยการจ้างดารานักร้อง ศิลปินมาเป็นตัวชูโรง เพื่อให้งานเกิดความน่าสนใจ ทั้งยังเป็นการสร้างกระแสได้อย่างดีด้วย

2.การนำเสนอซึ่งความรู้ความเข้าใจ

การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ มักจะเน้นเรื่องราวของการให้ความรู้กับผู้เข้ามาร่วมงานเป็นหลัก อาจไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องได้กำไรในอนาคตหรือไม่ได้ผลตอบแทนอะไรกลับคืนมา เพราะสิ่งที่ผู้จัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ต้องการมากที่สุดคือ คนที่มีอุดมคติในลักษณะใกล้เคียงกันมาอยู่ร่วมกันแล้วนำเสนอแนวทางในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน

3.ประเภทใช้เทคนิคพิเศษในการจัดงาน

การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายแต่ความน่าสนใจก็คือมักจะมีการเลือกนำเอาเทคนิคพิเศษต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานอีเว้นท์ เช่น แสงสีเสียง ภาพ 3 มิติ วีดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นประเภทการจัดงานอีเว้นท์ที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

4.ประเภทสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

การจัดอีเว้นท์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่เน้นเรื่องผลกำไรทางด้านตัวเงิน แต่คนจัดงานจะมองเห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในอนาคตได้อย่างชัดเจนที่สุด ส่วนมากแล้วมักจะเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่หรือองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแนวทางของตัวเองออกไปจากแบบเดิม