รวม 4 เคล็ดลับที่จะทำให้ event ปังแน่นอน

เคล็ดไม่ลับกับงบ event สุดปัง ขั้นตอนแรกที่ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างมากของการรับจัดงาน event เลยก็คือ การจัดทำงบประมาณนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณนั้นจะมีขั้นตอนที่สำคัญๆ ประกอบด้วย

1.การประเมินสภาพแวดล้อมของลูกค้า ( Customer analysis)

This image has an empty alt attribute; its file name is งบ2-1024x768.jpg

เป็นการประเมินถึงเรื่องงบประมาณของลูกค้าสำหรับการจัดงานในแต่ละครั้ง ว่าลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหร่ เพื่อที่ผู้รับจัดออแกไนซ์จะได้จัดสรรเงินในแต่ละส่วนให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนดไว้ได้เพื่อป้องกันงบประมาณที่จะปานปลายในอนาคต

2.การกำหนดวัตถุประสงค์ (Organization objectives)

This image has an empty alt attribute; its file name is งบ3-1024x768.jpg

ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ว่าลูกค้าอยากจะจัดงานด้วยเหตุผลใด อาจจะเพื่อการโปรโมทสินค้าใหม่ของกิจการ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กิจการ เพื่อจัดเลี้ยงขอบคุณพนักงาน หรือเหตุผลอื่นๆ รวมถึงต้องกำหนดรูปแบบของงานออกมาตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย

3.การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการในการจัดงาน event และดำเนินงาน (Goals)

This image has an empty alt attribute; its file name is งบ4-1024x768.jpg

โดยบริษัท ออกาไนเซอร์หรือบริษัทจัดงาน Eventจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมงานให้สอดคล้องและสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ให้ได้ พร้อมทั้งจะต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย

4.การประเมินและจัดทำแผนโครงการ (Evaluating and planning projects)

This image has an empty alt attribute; its file name is งบ5-1-1024x768.jpg

ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายและแผนงานโดยละเอียด

ถ้าหากคุณจัดงาน event แล้วสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำงบประมาณได้เป็นอย่างดีจะช่วยให้การจัดeventของคุณนั้นสามารถควบคุมงบประมาณที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น