รูปแบบของการจัดงานอีเว้นท์

event 2

1.งานสัมมนา

เป็นงานอีเว้นท์รูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่างานประเภทนี้เป็นงานที่นอกจากจะให้สาระความรู้ ข้อมูลต่างๆ กับผู้มาเข้าร่วมภายในงานแล้วยังสามารถเลือกเทคนิคในการจัดงานได้หลายรูปแบบด้วย เหตุเพราะไม่ได้มีข้อบังคับอะไรมาบีบรัดแบบตายตัวว่าจะต้องออกมาในแนวทางไหน จึงเป็นรูปแบบการจัดอีเว้นท์ที่ค่อนข้างมีอิสระ แต่ข้อมูลที่จะให้นั้นก็อาจไมได้หนักเกินไปเหมือนเวลาไปศึกษาจริงๆงานแสดงสินค้า

2.งานแสดงสินค้า

เป็นรูปแบบของงานอีเว้นท์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินมากที่สุด เพราะการจัดการอีเว้นท์รูปแบบนี้ก็คือการนำเสนอสินค้าหรือบริการขององค์กรดังกล่าว เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดประเภทหนึ่งที่ยุคนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมาก มักมีการจ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือในงานดังกล่าว ส่วนมากจะเน้นเป็นการเปิดตัวสินค้า บริการใหม่ๆ หรือบางครั้งอาจเป็นการนำเอาสินค้าหรือบริการเดิมมาปรับปรุงให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น

3.งานประชุม

การจัดงานอีเว้นท์รูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการประชุมและพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาระความรู้เป็นหลักมากกว่างานสัมมนา มักจะมีวิทยากรผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้นำเสนอความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานอีเว้นท์ทุกคนได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน

4.งานอีเว้นท์ประเภทอื่นๆ

การจัดงานอีเว้นท์รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้มีแบบแผนตายตัวว่าจะต้องออกมาเป็นแนวทางในลักษณะอย่างไร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะทำให้งานอีเว้นท์นั้นดำเนินต่อไปในแบบไหน เป็นได้ทั้งงานขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เช่น การจัดนิทรรศการ, การแจกลายเซ็นของผู้มีชื่อเสียง, งานเปิดร้าน, งานเลี้ยงภายในองค์กร, งานการกุศล, เดินแฟชั่นโชว์ เป็นต้น งานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ถูกเรียกว่างานอีเว้นท์ทั้งสิ้น