เทรนด์จัดอีเว้นท์ 2021 ที่ควรรู้!

ในปี 2021 นี้ ผู้บริโภคจะหันมาให้ความสำคัญกับคุณค่าที่อยู่เหนือมูลค่ามากกว่าเดิม เหตุเป็นเพราะโลกาภิวัฒน์ต่างๆ ที่เราเผชิญ ทำให้แบรนด์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ต้องหันมาใส่ใจผู้บริโภคในเรื่องของความสะอาด ความยั่งยืน และความคุ้มค่าที่สมเหตุสมผลมากที่สุด

จากอำนาจในการท้าทายแบรนด์ มุ่งหน้าเข้าสู่การเห็นคุณค่าที่อยู่เหนือมูลค่า ทำให้คุณค่าของโปรดักส์หรือการบริการนั้นต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องมีความคุ้มค่าด้วย ซึ่งความคุ้มค่าจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่ายอีกทอดหนึ่ง จากสถิติขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้คนกว่า 300 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาสภาพจิตใจย่ำแย่อันเกิดมาจากความเครียด และระบบเศรษฐกิจที่เลวร้ายไม่แพ้กัน ส่งผลให้เกิดความต้องการของผู้บริโภคที่เรียกว่า “อะไรก็ได้ ขอให้ชีวิตง่ายขึ้น”

ถ้าให้นิยามความต้องการของผู้บริโภค The Compressionalist นั้น จะหมายความได้ว่าแบรนด์ต่างๆ จะต้องต้องยึดหลัก less is more คือทำทุกอย่างให้กลายเป็น Make it easy ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และที่สำคัญคือต้องมีคุณภาพ ดังนั้นถ้าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ก็จะโดนปฏิเสธได้ง่าย เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้ชอบอะไรที่เรียบง่าย แต่ยังคงต้องมีคุณค่าทางประสบการณ์อยู่