4 พฤติกรรม Gen Z ที่ผู้จัด Event ไม่ควรมองข้าม

ในโลกของเราตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ รวมทั้งมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นอย่างมาก โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหลายๆ ครั้งก็เกิดขึ้นจากคน Gen Z (Generation Z) ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะมองข้ามเด็กเจนเหล่านี้ไปบ้างเพราะคิดว่าพวกเขายังเด็กอยู่ แต่ในปัจจุบันเด็กเจนซี ได้โตขึ้น และมีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้นด้วย ทำให้เรายิ่งไม่ควรที่จะมองข้ามเด็กเหล่านี้ไป จึงตามมาเป็นคำถามให้กับเหล่าผู้จัดงานอีเว้นท์ด้วยเช่นกันว่าเจเนอเรชั่นเหล่านี้ต้องการอะไร?

วันนี้เราจึงพามาสำรวจพฤติกรรมของเจนซีที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นสิ่งที่ผู้จัดงานอีเว้นท์ต่างๆ ไม่ควรที่จะมองข้าม


เจนซีกับการใช้อินเทอร์เน็ต

เด็กเจนซีเติบโตและคุ้นเคยที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ต และอยู่ในวัยที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จากผลการสำรวจของ ETDA พบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของเจนซีเฉลี่ยรวม 10 ชั่วโมง 31 นาที ในวันเรียน และในวันหยุด 12 ชั่วโมง 1 นาที

โดยมีการใช้ Social Media 87.1% ดูหนัง และฟังเพลงออนไลน์ 69.2% ค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ 54.6%

จากข้อมูลที่เพิ่งกล่าวไปทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าเด็กเจนซีใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากกว่า แต่พวกเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงในโลกออนไลน์กันเท่าไหร่ เพราะว่าเด็กเจนนี้ได้ตระหนักถึงอันตรายของสื่อสังคมออนไลน์ พวกเขามักจะคิดอย่างรอบคอบและกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ดังนั้นผู้จัดอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต ใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทเพื่อเข้าถึงกลุ่มเด็กเหล่านี้อีกด้วย