INTERMAT ASEAN 2020

งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเครื่องจักรออกเป็น 5 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ การรื้อถอน ถนน เหมืองแร่ การก่อสร้างอาคาร ระบบการขนส่ง และบริการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้พบกับนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากบริษัทชั้นนำ ที่จะมาจัดแสดงสินค้าไว้ในงานเดียว

วันที่ : 9 – 10 กันยายน 2563 เวลา : 10:00-18:00 น.

วันที่ : 11 กันยายน 2563 เวลา : 10:00-17:00 น.

สถานที่ : Hall 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี