การจัดงานอีเว้นท์แบบมืออาชีพ

หลายคนคงจะคุ้นเคยดีกับ “การจัดงานอีเว้นท์” เนื่องจากในองค์กรเกือบทุกระดับย่อมมีการจัดงานอีเว้นท์หรือการเข้าร่วมงานอีเว้นท์เป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำงานของทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการจัดเลี้ยงประจำปี การประชุมอบรมสัมมนา การเปิดตัวสินค้า แม้กระทั่งในระดับครอบครัวการจัดงานอีเว้นท์ซึ่งหมายถึง การจัดงานปีใหม่ การจัดงานทำบุญบ้าน การจัดงานบวช

อ่านเพิ่มเติม