ทรุดหนักในรอบ 23 ปี เมื่อ ‘ธุรกิจอีเวนท์’ เจอสึนามิ ‘โควิด 19’ ถล่ม

‘ตอนแรกไม่แพร่ในวงกว้าง แต่ขณะนี้กระทบทั่วโลก และกระทบรุนแรง’ , ‘ตอนนี้ทุกอีเวนท์หยุดหมดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ กระทั่งประชุมบริษัท’ , ‘ตอนซาร์สหรือไข้หวัดนก หรือประท้วงทางการเมือง ยังไม่ฉุดธุรกิจอีเวนท์ขนาดนี้

อ่านเพิ่มเติม