ประเภทของงานอีเว้นท์

1.ประเภทนำเสนอสินค้าหรือบริการ อีเว้นท์ประเภทนี้เป็นการจัดงานที่จัดขึ้นค่อนข้างบ่อยที่สุด เพราะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยนำเสนอสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปได้ง่ายที่สุด การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ส่วนมากแล้วมักต้องการจะดึงคนให้เข้ามาสนใจงานของตนเองด้วยการจ้างดารานักร้อง ศิลปินมาเป็นตัวชูโรง เพื่อให้งานเกิดความน่าสนใจ ทั้งยังเป็นการสร้างกระแสได้อย่างดีด้วย 2.การนำเสนอซึ่งความรู้ความเข้าใจ การจัดงานอีเว้นท์ประเภทนี้ มักจะเน้นเรื่องราวของการให้ความรู้กับผู้เข้ามาร่วมงานเป็นหลัก

อ่านเพิ่มเติม