รูปแบบของการจัดงานอีเว้นท์

1.งานสัมมนา เป็นงานอีเว้นท์รูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่างานประเภทนี้เป็นงานที่นอกจากจะให้สาระความรู้ ข้อมูลต่างๆ กับผู้มาเข้าร่วมภายในงานแล้วยังสามารถเลือกเทคนิคในการจัดงานได้หลายรูปแบบด้วย เหตุเพราะไม่ได้มีข้อบังคับอะไรมาบีบรัดแบบตายตัวว่าจะต้องออกมาในแนวทางไหน จึงเป็นรูปแบบการจัดอีเว้นท์ที่ค่อนข้างมีอิสระ แต่ข้อมูลที่จะให้นั้นก็อาจไมได้หนักเกินไปเหมือนเวลาไปศึกษาจริงๆงานแสดงสินค้า 2.งานแสดงสินค้า เป็นรูปแบบของงานอีเว้นท์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม