จัดงาน อีเว้นท์ New Normal แต่ละสถานที่จุคนได้เท่าไหร่??

หลังจากที่เราได้มีการผ่อนปรนระยะล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งตอนนี้อยู่ในระยะที่ 5 และอนุญาตให้สถานที่ต่างๆ เปิดให้บริการแล้ว แต่ยังคงต้องมีการรักษาระยะห่างในแต่ละสถานที่ และดูแลให้ในแต่ละพื้นที่นั้นไม่แออัดจนเกินไปเพื่อเป็นการป้องกันในการจัดเป็น อีเว้นท์ New Normal

อ่านเพิ่มเติม