6 ขั้นตอนการจัด Event Marketing

6 ขั้นตอนการจัด Event Marketing ให้ได้ลูกค้า การจัด Event Marketing (อีเว้นท์เชิงกิจกรรม) เป็นการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรและนักธุรกิจ เพราะการจัด

อ่านเพิ่มเติม