เทรนด์จัดอีเว้นท์ 2021 ที่ควรรู้!

ในปี 2021 นี้ ผู้บริโภคจะหันมาให้ความสำคัญกับคุณค่าที่อยู่เหนือมูลค่ามากกว่าเดิม เหตุเป็นเพราะโลกาภิวัฒน์ต่างๆ ที่เราเผชิญ ทำให้แบรนด์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ต้องหันมาใส่ใจผู้บริโภคในเรื่องของความสะอาด ความยั่งยืน และความคุ้มค่าที่สมเหตุสมผลมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม