แนวโน้มธุรกิจอีเวนท์ 2563

เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว แต่งานอีเวนท์ต่างๆ ยังมากมายเรียงรายมาไม่หยุด ดูแล้วอาจจะสวนกระแสแนวโน้มเศรษฐกิจเสียเหลือเกิน แต่ “ปริมาณ” อาจจะไม่ใช่ดัชนีชี้วัด “มูลค่า” เสมอไป แพลตฟอร์มงานอีเวนท์หลายแพลตฟอร์มต่างรายงานถึงแนวโน้มของธุรกิจอีเวนท์ในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม