มองเทรนด์ “อีเว้นท์” ยุคหลังโควิด กับการจัด Techsauce Virtual Summit

ในสถานการณ์ที่ทุกคนยังต้อง “รักษาระยะห่าง” หนึ่งในกิจกรรมที่กระทบมากที่สุดคือ “อีเว้นท์” เพราะจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็น “ออนไลน์” แทนเท่านั้น ในช่วงที่ผ่านมาจึงได้เห็นทั้งการจัดงานสัมมนาออนไลน์ และเปิดตัวสินค้าออนไลน์ มากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดคือ Techsauce Virtual Summit 2020: Shaping the

อ่านเพิ่มเติม